P.P.H.U. "Konstal" Bogusław Mincewicz
Nowe Pole 6, 82-310 Elbląg 2
tel/fax.: (55) 221-18-10

Certyfikaty

Tu znajdą Państwo posiadane przez naszą firmę dokumenty certyfikujące zgodność naszych wyrobów z obowiązującymi normami budowlanymi.